Послуги


Основними напрямками діяльності ТОВ “КУА “Престиж Капітал” є створення та управління інвестиційними фондами, які спеціалізуються на виконанні таких завдань:

–     забезпечення потреб корпоративних клієнтів при оптимізації перерозподілу фінансових ресурсів та реалізації інвестиційних проектів;

–     мобілізації вільних фінансових ресурсів юридичних осіб для здійснення прямих інвестицій у власні проекти з використанням механізмів ІСІ, придбання високоліквідних та/або високодохідних цінних паперів закордонних та українських емітентів чи інших активів, надання позик та кредитів за рахунок активів пайових венчурних інвестиційних фондів, створених Компанією з управління активами;

–     розробка та втілення привабливих інвестиційних проектів для використання залученого венчурного капіталу;

–     надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами;

–     ефективне управління корпоративними правами що становлять активи інвестиційних фондів.