ТОВ “Компанія з управління активами “Престиж Капітал”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Престиж Капітал” створено 14 липня 2008року як юридичну особу згідно з чинним законодавством України. Основною метою є створення та управління інвестиційними фондами які забезпечують: забезпечення потреб корпоративних клієнтів при оптимізації перерозподілу фінансових ресурсів та реалізації інвестиційних проектів; мобілізації вільних фінансових ресурсів юридичних осіб для здійснення прямих інвестицій у власні проекти з використанням механізмів ІСІ.

ТОВ “КУА “Престиж Капітал” отримало ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 286658 від 16.10.2013 року (термін дії ліцензії з 16.10.2013р. – необмежений) на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та інших нормативно-правових актів НКЦПФР.

 

Функції Компанії з управління активами:

  • аналіз активів ІСІ, в які планується здійснити інвестиції;
  • проведення розрахунків ризиків при здійсненні інвестування;
  • здійснення розрахунків інвестиційного портфелю (дохідність, ризиковість);
  • подання звітності щодо результатів діяльності ІСІ;
  • розробка пропозицій щодо інвестиційної політики ІСІ;
  • інші повноваження згідно з чинним законодавством.

 

Принципи ведення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Престиж Капітал” базуються на таких принципах та цінностях, як:

  1. Команда “Престиж Капітал” відповідально відноситься до процесу надання послуг, пропонування співпраці, мотивації людей.
  2. Робота на досягнення інвестиційних цілей кожного інвестора.
  3. Ми цінуємо і поважаємо працю наших клієнтів, а значить, і шанобливо ставимось до коштів клієнтів, які довірили нам в управління.
  4. Ми поважаємо свободу вибору наших клієнтів.